Πολιτική απορρήτου για το noulezas.eu

Η ιδιωτικότητα των επισκεπτών μας στο noulezas.eu είναι σημαντική για εμάς.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν ότι άπασες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις παρούσες σελίδες, διατίθενται προς το κοινό στη βάση ότι οι επισκέπτες της δεν θα εξαρτώνται από αυτές σε ουδεμία πραγματική περίσταση.

Ούτε ο ιδιοκτήτης της σελίδας, αλλά ούτε και οιοσδήποτε από τους συνεργάτες του, αποδέχονται οιαδήποτε ευθύνη προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας ή τρίτο πρόσωπο, σε σχέση με τα θέματα που καλύπτονται από τις παρατιθέμενες απόψεις του νομικού συμβούλου.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επιζητά συγκεκριμένη νομική συμβουλή για κάθε ιδιάζουσα και ξεχωριστή περίπτωση. Καθ’ όσον αφορά το γραφείο μας, νομική συμβουλή παρέχεται κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας/ αιτήματος και αποτελεί αμειβόμενη παροχή.

Πνευματικά δικαιώματα και ιδιοκτησία

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία του Δικηγορικού γραφείου Β. Νουλέζα και/ή των συγγραφέων και δημιουργών τους.

Δεν επιτρέπεται η δημόσια αναπαραγωγή, δημοσίευση ή επίδειξη, αυτών. Κάθε εμπορική ή διαφημιστική χρήση ρητά απαγορεύεται.

Επιτρέπεται η αποθήκευση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο ηλεκτρονικό ή αποθηκευτικό μέσο, η εκτύπωση ή η αναφορά, χρήση ή αναπαραγωγή των κειμένων και πληροφοριών που παρατίθενται, υπό τον όρο τα σχετικά κείμενα και πληροφορίες να προορίζονται και να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Εξαιρούνται από την ανωτέρω άδεια όλες οι φωτογραφίες, εικόνες και σύμβολα κάθε μορφής και είδους.

Εάν επιθυμείτε να αναφερθείτε σε κείμενα που περιλαμβάνονται ή παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο και δεν υφίσταται αναφορά συγκεκριμένου συγγραφέως/ δημιουργού, σας επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς, με τον περιορισμό αυτές να μην καταστούν δημόσιες ή να είναι προσβάσιμες μέσω του διαδικτύου ή άλλως και με τον όρο να αναφέρετε ρητά τον παρόντα ιστότοπο. Όσον αφορά τα κείμενα και τις πληροφορίες και αποτελούν έργα ή δημιουργήματα τρίτων και/ή κυβερνητικά/ διοικητικά έγραφα, ρητά σας συμβουλεύουμε να αναζητήσετε τις σχετικές άδειες πριν από κάθε σας ενέργεια ή/και να συμβουλευθείτε τους όρους που εμπεριέχουν ή τις σχετικές ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου.

Εάν σκοπεύετε να κάνετε αναφορά, χρήση ή αναπαραγωγή των κειμένων και πληροφοριών του παρόντος ιστοτόπου για λόγους ή αιτίες που δεν αναφέρονται παραπάνω, προς αποφυγή παραβίασης των δικαιωμάτων μας, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σχετικής γενικής φόρμας πριν από οιαδήποτε ενέργεια σας, ώστε να εξασφαλίσετε τη σχετική άδεια.

Το νομικό γραφείο, οι δικηγόροι και συνεργάτες αυτού, επιφυλάσσονται της ασκήσεως παντός νομίμου δικαιώματος.