Το ποινικό δίκαιο είναι ο τομέας εκείνος του δικαίου που αφορά στην προστασία των εννόμων αγαθών της ζωής, της τιμής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας κλπ από επιβουλές τρίτων. Παρατίθεται το φάσμα υποθέσεων που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια του ποινικού δικαίου.

· Φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα

· Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα

· Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

· Παραβάσεις αγορανομικών &υγειονομικών διατάξεων

· Εργατικά & αυτοκινητικά ατυχήματα

· Σωματικές και υλικές βλάβες

· Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας & περιουσίας.

· Οικονομικό έγκλημα

· Εικονικά – πλαστά τιμολόγια

· Αξιόγραφα

· Όπλα

· Λαθρεμπορία

· Συκοφαντική δυσφήμηση – εξυβρίσεις

· Ενδοοικογενειακή βία

· Πτώχευση και χρεoκοπία

· Εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας