Δικηγορικό γραφείο

Το γραφείο του Βασίλη Νουλέζα διεκπεραιώνει υποθέσεις από όλο το φάσμα του δικαίου, αλλά εξειδικεύεται στους τομείς του ποινικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου των εταιρειών, του κληρονομικού δικαίου και του οικογενειακού δικαίου και δραστηριοποιείται στην Κατερίνη αλλά και όπου αλλού απαιτεθεί πανελλαδικά.

Θεωρούμε αλληλένδετους και αλληλοσυσχετιζόμενους τους παραπάνω τομείς δικαίου, καθότι συναποτελούν ένα ευρύ φάσμα προστασίας του χώρου της δημιουργίας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας αλλά και του ίδιου του πολίτη.

Οι υπηρεσίες μας συνεπώς, απευθύνονται σε εταιρείες αλλά και σε φυσικά πρόσωπα.