Σκέψεις. Grexit… Αν χρειασθεί ..

Αν απειλούσαμε και προειδοποιούσαμε αποφασιστικά μέ εθελούσιο Grexit και δικό μας εθνικό νόμισμα, θα μας σέβονταν και θα μας υπολόγιζαν περισσότερο ώς χώρα. Δεν θα μας έθεταν εκβιαστικά διλήμματα δεν θα μας στραγγάλιζαν οικονομικά δεν θα μας εξανάγκαζαν να νομοθετούμε την φορολογική εξόντωση τωνΕλλήνων Εταίροι και δανειστές!