Πότε συντρέχει σοβαρός λόγος εξαίρεσης δικαστικού προσώπου. Δήλωση Βασίλη Νουλέζα, Δικηγόρου

Με αφορμή ποινική δίκη, με σαθρό, αβάσιμο κατηγορητήριο, που διεξάγεται στο Ηράκλειο με κατηγορούμενους μέλη τηςΕΣΥ, οφείλω να τοποθετηθώ νομικά για το πότε ο κατηγορούμενος δύναται να ζητήσει την εξαίρεση δικαστικών προσώπων.

Ο ανατοκισμός του Ν.128/75 στις τραπεζικές συμβάσεις και το παράνομο αυτής Η αλήθεια για την εισφορά του Ν.128/75

Το 1975, με την συνεργασία των τότε υπουργών Συντονισμού Παναγή Παπαληγούρα και Οικονομικών Ευάγγελου Δεβλέτογλου, ψηφίστηκε ο Νόμος 128 ο οποίος επέβαλε μια ποσοστιαία επιβάρυνση στα πάσης φύσεως επιτόκια καταναλωτικών, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων. Σκοπός της εισφοράς αυτής ήταν να επιδοτηθούν δάνεια προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Βασίλης Νουλέζας. Δικαιώνομαι Δήλωση

Στην Ρόδο όταν μίλησα τεκμηριωμένα για τις εξώδικες ΕΣΥ (Συμπλήρωση, επικαιροποίηση) είχα επισημάνει μεταξύ άλλων τον παράνομο ανατοκισμό στις δανειακές συμβάσεις ώς λόγο Ανακοπής άρθρ..632 ΚΠολΔ. Ήδη από το Πρωτοδικείο Αθηνών εκδίδεται σχετική απόφαση νομολογία, (βλ. LawofficePalazis). Πλήρης δικαίωση μου.